Контакт

Побарајте повеќе информации и понуда за оптимизирана програма за employee wellness согласно вашите потреби  


    Адреса: ул. Букурешка 147 стан 5 Скопје,

    тел: 071588286,

    e-mail: info@drmitov.mk