Д-р Александар Митов

Доктор Митов е магистер по јавно здравје на Кипарскиот институт на Harvard School of Public Health и магистер за животната средина од Cambridge, UK. 

Последните години интензивно работи со пациенти со цел да успеат да ги променат своите навики и преку поздрав животен стил да стекнат подобро здравје. Следејќи ја медицината основана на докази, но и природните интервенции за кои има доволно убедливи научни студии, д-р Митов има сеопфатен пристап во третманот на хроничните болести . Освен со пациенти, Др. Митов се труди да влијае на создавање на здрави навики кај што поголем број граѓани преку јавно делување и настапи под мотото „Да ги лекуваме причините, не последиците!“.

Вработените се најважниот капитал за секоја организација

Во индустриите каде специфичните вештини и знаења на вработените ја креираат конкурентската предност на компанијата, висината на платата не е доволен фактор за мотивирање и задржување на талентирани вработени. Настани наменети за тим билдинг и заедничка забава се добра пракса, но продуктивноста и задоволството на вработените во голем дел зависи од нивниот животен стил.
Воведување на employee wellness програма чиј фокус е на повеќе компоненти како поддршка на физичката, ментална и емоционална благосостојба, може многу да придонесе за подобрување на животниот стил, а со тоа да ја зголеми продуктивноста на работното место, бидејќи…

Вработените ја ценат грижата од работодавачот, а нема поголема грижа од онаа за здравјето!

ШТО НУДИ EMPLOYEE WELLNESS ПРОГРАМАТА?

oV418ChfwTRDJ0DgwpUGAXyYU5BCUBlkXxlShxWn.webp

РАЗВОЈ НА ПОДОБРИ НАВИКИ

  • Изработка на индивидуализирани програми, препораки и насоки за исхрана за секој од вработените согласно нивната состојба и здравствен проблем.
  • Индивидуални консултации со Др. Митов за напредокот, измени на нутриционистичка програма и дополнителни прашања.
  • Изработка на индивидуализирани програми и препораки за физичка активност од страна на професионален фитнес инструктор.
DYvRR8652gFxYirKukJ9zLSEL2xlV3rCPtHPlRSF.webp

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА МОТИВАЦИЈА

  • Онлајн предавања на различни теми како намалување на стресот, time management, справување со предизвици и проблеми, преземање ризик и сл.
  • Newsletter со информации и совети за подобрување на животниот стил кој ќе опфати повеќе теми од областа на здравата исхрана, физичката активност и менталната благосостојба.

ШТО ДОБИВАТЕ СО EMPLOYEE WELLNESS ПРОГРАМАТА?

1564501_business_chart_dashboard_graph_icon-01.png
Поголема продуктивност

Вработените кои се хранат здраво и редовно вежбаат веројатно ќе бидат попродуктивни од оние кои не го прават тоа. Лошите здравствени навики се поврзани со повисоки нивоа на непродуктивност.

8666699_sun_icon-01.png
Висок морал на вработените

Wellness програмите прават вработените да се чувствуваат ценети, што е директно поврзано со задоволството и среќата на вработените.

8679360_apple_icon-01.png
Подобрување на регрутирањето и задржувањето на вработените

Добрите wellness програми ќе им помогнат на компаниите да ги ангажираат, како и да ги задржат најдобрите вработени.

1564537_bag_business_finance_work_icon.png
Намалено отсуство од работа

Работните места со сеопфатни wellness програми доживуваат помалку отсуства, поради тоа што вработените се поздрави и трпат помалку стрес, што доведува до заштеда на трошоци.

6602712_healthcare_heart_medical_icon.png
Намалени здравствени ризици

Помошта вработените да усвојат здрави однесувања како што се добра исхрана и вежбање ги намалува здравствените ризици.

3789225_business_management_media_presentation_relationship_icon-01.png
Градење на подобар однос помеѓу вработените

Иницијативи кои им нудат на вработените можност да искусат други активности кои не се поврзани со работата, како што се учество во спортски тим, одење во теретана или ручек заедно, помага во подобро поврзување и подобра работа во тим.

Побарајте повеќе информации и понуда за оптимизирана програма за employee wellness согласно вашите потреби на